Kurser i Militär Fallskärmshoppning     

Gundkurs

Du får lära dig grunderna för att kunna massfällas med militärfallskärm och landa säkert.

 

Under grundkursen kommer du genomgå både praktisk och teoretisk utbildning i fallskärmstjänst. Du drillar alla moment och situationer du kan komma att befinna dig under hoppet

All utbildning sker i enlighet med gällande reglementen i värdlandet, under överseende av militära jumpmasters och instruktörer.

 

Under grundkursen genomför du tre till fem hopp med militärrundkalott, beroende av värdlandets reglemeten.

 

Efter tre godkända hopp erhåller du EMPA Basic Parachute Wings.

 

Utbildningen innefattar teoretisk och praktisk utbildning i:

 

      Fallskärmen och dess funktioner

      Reserv- och huvudfallskärms beteende i luften

      Packning av huvudfallskärm

      Flygplansövningar, åtgärder vid ilastning, uthopp, och nödprocedurer.

      Landningsträning

      Säkerhetsbestämmelser

  

 

Avancerad kurs Militär Fallskärmshoppning

 

Efter det du har genom gått grundkurs kan du bygga vidare med någon av våra mer avancerade kurser där du får möjlighet att lära dig bla.

 

      Fällning med packning och stridsutrustning.

      Natt/mörkerfällning

      Fällning över vatten

      Låghöjdsfällning >200m

      HALO

 

Refresher

 

Om det har gått mer än 6 månader sedan ditt senaste fallskärmshopp eller om du saknar utbildning på fallskärmssystemet i fråga måste du genom gå en ”uppfräschnings” kurs. Detta för att säkerhetsställa att du fortfarande har erforderlig kunskap.

 


 

Bilder

footer
[ page print ][ top ]
all rights reserved. © European Military Parachuting Association 2008